Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

Eki 16

Resmi belgede sahtecilik suçu TCK 204 ve devamı maddelerde düzenlenmiştir. Bu suçun mağduru Devlettir. Resmi belgede sahtecilik ile devletin kurumlarına olan güvenilirlik sarsılmaktadır. Bu suç kamu düzenini ilgilendirmek ile şikayete tabi olmayıp resen soruşturulur. Bu suçun işlenmesi ile zararı olduğunu beyan eden de soruşturma aşamasında müşteki , kovuşturma aşamasında katılan, suçtan zarar gören  olarak dosyada kendisini temsil edebilir.   Bu suç için gerekli olan maddi unsur sahte bir resmi belge kullanmak veya gerçek olan bir belgenin üzerinde oynama yaparak onu sahte hale getirilerek işlenebilir. Resmi makamlardan alınan veya sadece resmi makamlar tarafından düzenlenen bir belge  olmalıdır. Kamu görevlisi olmayan kişiler tarafından düzenlenen belgeler resmi belgede sahtecilik suçunu değil TCK 207.madde de düzenlenen özel belgede sahtecilik suçunu oluşturacaktır. Bunun tek istisnası ise TCK 210.maddesinde düzenlenen resmi belge olarak kabul edilen belgelerdir.   Resmi belgede sahtecilik suçunda sahte olarak düzenlenen veya üzerinde oynama yapılan belgenin iğfal ( aldatma ) kabiliyeti olup olmadığına bakılır. Eğer ki belge üzerinde yapılan değişiklikler ilk bakışta anlaşılıyorsa burada iğfal kabiliyeti bulunmamak ile birlikte atılı suç oluşmaz. Bu durumda mutlaka bilirkişi raporu aldırılması lazımdır.   Sahte resmi belge ile başka bir suç işlenirse burada gerçek içtima gereği o suçtan da ayrıca ceza verilir. Resmi belgede sahtecilik suçu teknik bir konu olup zamanında gerekli delillerin dosyaya sunulması gerekmektedir. Böyle bir durumda hak kaybına uğramamak için alanında uzman , etkin  ve tecrübeli hukukçuların yardımından faydalanmakta büyük yarar vardır.

Read more