Yurt Dışında Boşandınız, Türkiye’de Hala Evli Olabilirsiniz

Oca 16

  Tanıma ve tenfiz; Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk Hakkında Kanununda düzenlenmiştir. Tanıma ve tenfizin kısaca anlamı, yabancı ülkede verilmiş bir mahkeme kararının Türkiye Cumhuriyeti Devletindeki görünümünün ne olduğudur. Eğer Türkiye’ de tanıma ve tenfiz davası açmadıysanız, Türkiye’ de bu karar hiçbir hüküm ifade etmeyecektir. Türkiye’ deki nüfus kayıtlarında hala evli olarak gözükeceksiniz.   Yurt dışında verilen kararın Türkiye’de etki doğurabilmesi için tanınması ve tenfizi gerekir. Yurt dışında karar verilen ve kesinleşen boşanma kararının bir avukata vekaletname verilmesi halinde Türkiye’ye gelmeden bile dava açılması ve karara bağlanması mümkündür.   Yurt dışında verilen boşanma kararının Türkiye’ de tanınması için davanın diğer eşe karşı açılması gerekmektedir. Bu sebeple tarafların arasında irtibat koparılmadan birbirlerinin iletişim ve adres bilgilerinin koparılmadan yapılması halinde davanın diğer eşe tebligat yapılabilmesi için önem arz etmektedir.   Uygulamada diğer eşinde Türkiye’den bir avukata vekaletname vermesi halinde yurt dışına tebligat yapılmayacak olması ve yurt dışına yapılan tebligatların uzun sürede karşı tarafa ulaşması yahut tebligat akıbetinin uzun sürede bildirilecek olması sebebiyle davanın kısa sürede sonuçlanması sağlanabilecektir.   Türkiye’ de yurt dışında verilen boşanma kararının tanınması ile yurt dışında verilen karar Türkiye’ de nüfus kayıtlarına işlenecektir.

Read more