Taksirle Yaralama Suçu

Şub 1

Taksirle yaralama suçu; 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun İkinci bölümünde yer alan vücut dokunulmazlığına yönelik suçlar arasında sayılmıştır. Türk Ceza Kanunu’ nun 89. Maddesinde yer almaktadır. Taksir Nedir? Taksir; olayın failinin neticesini istemediği veya öngörmediği halde özen ve dikkat yükümlülüğüne aykırı davranmasını nedeniyle istemediği bir sonucun meydana gelmesi halidir. Kısacası, fail suçun meydana gelmesini istememesine rağmen dikkatli ve özenli davranması nedeniyle suçun oluşmasıdır. Bilinçli Taksir Nedir? Failin neticesini öngördüğü ancak meydana geleceğini düşünmediği durumlarda bilinçli taksirden bahsedilmektedir. Taksirle Yaralama Suçu Nedir? Türk Ceza Kanunu MADDE 89. (1) Taksirle başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. (2) Taksirle yaralama fiili, mağdurun; Duyularından veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına, Vücudunda kemik kırılmasına, Konuşmasında sürekli zorluğa, Yüzünde sabit ize, Yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, Gebe bir kadının çocuğunun vaktinden önce doğmasına, Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, yarısı oranında artırılır. (3) Taksirle yaralama fiili, mağdurun; a) İyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, b) Duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, c) Konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, d) Yüzünün sürekli değişikliğine, e) Gebe bir kadının çocuğunun düşmesine, Neden olmuşsa, birinci fıkraya göre belirlenen ceza, bir kat artırılır. (4) Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması hâlinde, altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (5) Bilinçli taksir hâli hariç olmak üzere, bu maddenin kapsamına giren suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır. Maddenin 1. Fıkrasında suç genel olarak tarif edilmiş, 2. Ve 3. Fıkralarında ise cezanın arttırım sebepleri belirtilmiştir. Madde kapsamına giren suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olup tek istisnası bilinçli taksir halidir. Suçun bilinçli taksir ile işlendiğine karar verilmesi halinde soruşturma ve kovuşturma şikayete bağlı olmaksızın kamu davası olarak görülecektir.

Read more