Türk Ceza Kanunu ve Uyuşturucu Maddeler Hukuki Perspektif

Uyuşturucu suçları, hem toplum sağlığını hem de kamu düzenini tehdit eden ciddi suçlar arasında yer alır. Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarına yönelik düzenlemeler, bu tür suçların önlenmesi ve cezalandırılması amacıyla ayrıntılı şekilde ele alınmıştır. Bu makalede, uyuşturucu suçlarının kapsamı, cezaları ve ceza avukatı ile çalışmanın önemi üzerinde durulacaktır.

1. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, TCK’nın 188. maddesi kapsamında düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal edilmesi, ithali, ihracı, satılması, satılmak amacıyla bulundurulması gibi fiiller suç olarak kabul edilir.

Madde 188:Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçunu işleyen kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

Bu suçun cezası, failin fiiline göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi durumunda ceza artırılabilir.

2. Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, TCK’nın 191. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde, uyuşturucu madde kullanımına yönelik kişisel eylemleri kapsar ve tedaviye yönlendirme gibi alternatif tedbirleri de içerir.

Madde 191: “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Ayrıca, bu suçu işleyen kişinin tedaviye veya denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulması mümkün olabilir.

3. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma suçu, TCK’nın 190. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde, uyuşturucu kullanımının teşviki ve kolaylaştırılmasını amaçlayan eylemleri kapsar.

Madde 190: “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için yer temin eden, kullanılmasını özendiren, bu amaçla başkalarını teşvik eden kişi, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır.”

4. Uyuşturucu Madde Ticareti ile Mücadele

Uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde çeşitli yasal düzenlemeler ve işbirlikleri bulunmaktadır. Türkiye, uyuşturucu ile mücadelede uluslararası sözleşmelere taraf olup, bu sözleşmeler doğrultusunda iç hukukunu da uyarlamıştır.

5.Uyuşturucu Suçlarında Ceza Avukatı ile Çalışmanın Önemi

Uyuşturucu suçlarına ilişkin davalarda, ceza avukatı ile çalışmanın önemi büyüktür. Ceza avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak, savunmalarını hazırlamak ve adil yargılanmalarını sağlamak için gerekli hukuki bilgi ve deneyime sahiptir.

Ceza avukatları, özellikle TCK’nın uyuşturucu maddelerle ilgili hükümleri çerçevesinde savunma stratejileri geliştirerek, müvekkillerinin lehine olabilecek tüm hukuki argümanları sunar. Ayrıca, uyuşturucu suçu ile ilgili olarak tutuklama, gözaltı ve diğer adli süreçlerde müvekkillerinin haklarını etkin bir şekilde savunurlar.

uyuşturucu suçu

uyuşturucu suçu

Sıkça Sorulan Sorular
 • Uyuşturucu taşıyan kaç yıl ceza alır?

  Uyuşturucu taşıma suçu, Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti olarak değerlendirilmektedir. Bu tür suçlar, TCK’nın 188. maddesinde düzenlenmiştir ve ağır cezalara tabidir.

  Madde 188: “Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçunu işleyen kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

  Uyuşturucu veya uyarıcı madde taşıma suçu da bu kapsamda değerlendirilir ve taşıma eylemi, imal ve ticaret suçlarının bir parçası olarak görülür. Dolayısıyla, uyuşturucu taşıyan kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılabilir.

  Ayrıca, taşıma suçunun belirli ağırlaştırıcı nedenlerle işlenmesi durumunda ceza artırılabilir.

  Madde 188/4:Suçun üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi, belirli yerlere (okul, yurt, hastane vb.) yakın yerlerde işlenmesi veya kamu görevlisi tarafından görevinin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılır.”

  Bu hükümlere göre, uyuşturucu taşıma suçunun cezası, ağırlaştırıcı nedenlerin varlığına göre daha da artırılabilir. Örnek; okul veya hastane gibi yerlere yakın bir yerde uyuşturucu taşıma suçu işlendiğinde, verilen ceza yarı oranında artırılabilir.

 • İki kez İçicilikten ceza gelir mi?

  Madde 191/1:Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

  Tedavi ve Denetimli Serbestlik

  Madde 191/2: “Kişi hakkında, denetimli serbestlik tedbiri uygulanabilir. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilmesi halinde, kamu davasının açılmasının ertelenmesine veya mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir.”

  İlk suç işlenmesi durumunda, mahkeme genellikle denetimli serbestlik tedbiri uygular ve kişiyi tedaviye yönlendirir. Bu süreçte, kişi hakkında kamu davasının açılması ertelenir veya mahkumiyet hükmünün açıklanması geri bırakılır.

  Tekrar Suç İşlenmesi

  Eğer kişi denetimli serbestlik tedbiri süresi içinde tekrar suç işlerse veya tedavi ve denetimli serbestlik yükümlülüklerine uymazsa, ikinci kez aynı suçu işlediğinde farklı hukuki sonuçlarla karşılaşabilir.

  Madde 191/3: “Denetimli serbestlik süresi içinde yükümlülüklere aykırı davranılması veya yeniden uyuşturucu madde kullanılması halinde, kişi hakkında kamu davası açılır ve ceza verilmesi durumunda mahkumiyet hükmü açıklanır.”

  Bu durumda, kişi hakkında kamu davası açılır ve ilk suç için ertelenen mahkumiyet hükmü açıklanır. Ayrıca, ikinci kez işlenen suç için de cezalandırma söz konusu olur.

 • Esrarla yakalanmak sicile işler mi?

  1. Kullanmak İçin Esrar Bulundurmak Eğer bir kişi esrar kullanmak amacıyla bulunduruyorsa, bu durum TCK’nın 191. maddesi kapsamında değerlendirilir.

  Madde 191/1: “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

  Bu durumda, mahkeme genellikle denetimli serbestlik tedbiri uygular ve kişiyi tedaviye yönlendirir.

  Madde 191/2: “Kişi hakkında, denetimli serbestlik tedbiri uygulanabilir. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilmesi halinde, kamu davasının açılmasının ertelenmesine veya mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir.”

  Denetimli Serbestlik ve Sicil

  Denetimli Serbestlik: Eğer mahkeme denetimli serbestlik kararı verirse ve kişi bu süreçte yükümlülüklerine uyarsa, siciline bu suç işlenmeyebilir. Denetimli serbestlik süresi başarılı bir şekilde tamamlandığında, kişi hakkında kamu davası açılmaması veya mahkumiyet hükmünün açıklanmasının geri bırakılması mümkün olabilir.

  Sicile İşlenme Durumu: Ancak, denetimli serbestlik süresi içinde yükümlülüklere uyulmaz veya tekrar suç işlenirse, kişinin hakkında kamu davası açılır ve mahkumiyet hükmü açıklanır. Bu durumda, ceza kişinin adli siciline işlenir.

  Madde 191/3: “Denetimli serbestlik süresi içinde yükümlülüklere aykırı davranılması veya yeniden uyuşturucu madde kullanılması halinde, kişi hakkında kamu davası açılır ve ceza verilmesi durumunda mahkumiyet hükmü açıklanır.”

  Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti

  Eğer kişi esrarı ticaret amacıyla bulunduruyorsa, bu durum TCK’nın 188. maddesi kapsamında değerlendirilir ve daha ağır cezalara tabidir.

  Madde 188: “Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçunu işleyen kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

  Bu tür bir suçun cezası kesinlikle adli sicile işlenir ve kişinin sicilinde kalır.

 • Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak
  TCK Madde 191: “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”Ceza infaz süresi, alınan cezanın süresine ve uygulanacak indirimlere göre belirlenir. Türkiye’de ceza infaz yasası gereği, mahkumlar belirli koşullarda erken tahliye olabilmektedirler. Bu süreç aşağıda detaylandırılmıştır:

  a. Koşullu Salıverme:

  • Ceza süresinin bir kısmını cezaevinde iyi halli olarak geçiren mahkumlar, belirli bir süre sonra koşullu salıvermeden yararlanabilirler.
  • Uyuşturucu ticareti suçundan mahkum olanlar için koşullu salıverme süresi, cezanın 3/4’ünü tamamlamak olarak belirlenmiştir. Örneğin, 12 yıl ceza alan bir kişi, 9 yılını cezaevinde geçirdikten sonra koşullu salıvermeden yararlanabilir.

  b. Denetimli Serbestlik:

  • Koşullu salıverme süresine kadar olan sürenin son bir yılı denetimli serbestlik olarak geçirilebilir. Bu durumda, mahkum cezasının son bir yılını cezaevi dışında, belirli kurallara uyarak geçirir.
 • Hassas terazi cezası kaç yıl?

  Hassas terazi, genellikle uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçlarında kullanılan bir araç olarak değerlendirilir. Hassas terazi bulundurulması ve kullanılması, bu tür suçların delili olarak kabul edilebilir. Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) hassas terazi bulundurmanın özel bir cezası doğrudan belirtilmemiştir; ancak, bu durum genellikle uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçunun bir parçası olarak ele alınır ve bu suça ilişkin cezalar uygulanır.

  Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Suçu

  TCK Madde 188: “Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imal ve ticareti suçunu işleyen kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.”

  Hassas Terazi ile Yakalanma Durumu

  Eğer bir kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaparken hassas terazi ile yakalanırsa, bu durum suçun delili olarak değerlendirilir ve mahkemede suçun ispatı için önemli bir rol oynar. Hassas terazi bulundurulması, kişinin uyuşturucu ticareti yaptığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir ve bu suçu işlediği kanaatine varıldığında TCK Madde 188 kapsamında ceza alır.

  Ceza Süresi ve İnfazı

  Uyuşturucu ticareti suçu işleyen kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis cezası ile cezalandırılır. Cezanın süresi, suçun işleniş şekline, miktarına, kişinin suç geçmişine ve diğer ağırlaştırıcı veya hafifletici sebeplere göre belirlenir.

  Ağırlaştırıcı Sebepler:

  • Suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi,
  • Belirli yerlere (okul, yurt, hastane vb.) yakın yerlerde işlenmesi,
  • Kamu görevlisi tarafından görevinin sağladığı kolaylıktan yararlanarak işlenmesi.

Yukarıda bulunan makale içeriğinde mümkün olan tüm uyuşturucu suçu oluşması hallerine, cezalarına ve sıkça sorulan sorulara yanıtlar verilmiştir. Daha fazla bilgi ve uyuşturucu suçu davalarında ceza avukatı yardımı için, iletişime geçebilirsiniz.