SAĞ KALAN EŞİN MİRAS PAYI

Ağu 27

Sağ kalan eşin miras payı, birlikte mirasçı olduğu zümreye (başka dereceden mirasçılara) göre değişmektedir. Sağ kalan eşe; * Miras bırakanın alt soyu (çocuklar – torunlar) ve altsoyu kabul edilen evlatlık ile birlikte miras kalması halinde mirasın dörtte biri, * Miras bırakanın anne ve babasıyla birlikte miras kalmışsa mirasın yarısı, * Miras bırakanın büyükanne-büyükbabası ve onların çocukları ile birlikte miras kalmışsa mirasın dörtte üçü kalır. Miras bırakanın yukarıda belirtilen yasal mirasçılarından hiç biri bulunmuyorsa; miras bırakanın sağ kalan eşten başka yasal mirasçısı yoktur ve tüm miras sağ kalan eşe aittir.   BOŞANAN EŞİN MİRASÇILIK DURUMU Miras bırakan ile eşi arasındaki boşanma kararının kesinleşmesi ile boşanan eş yasal mirasçılıktan çıkar. Buna bağlı olarak boşanan eşin miras hakkı ortadan kalkar. Boşanan eş lehine boşanmadan önce yapılan bir ölüme bağlı tasarruf varsa (aksi tasarruftan anlaşılmadıkça) boşanan eş ölüme bağlı tasarruftan doğan haklarını da kaybeder. Miras bırakan boşanma kesinleşmeden ölmüşse, miras bırakanın mirasçıları boşanma davasını devam ettirebilir. Mirasçıların devam ettirdiği boşanma davası sırasında sağ kalan eşin kusurunun ispatlanması halinde, sağ kalan eşin miras hakkını kaybetme riski bulunmaktadır.

Read more