2 Aralık 2016 tarihinde 6763 Sayılı Kanun’un 34. Maddesi ile Ceza Muhakemeleri Kanunu ( CMK ) değiştirilmiş ve 5721 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 253. Maddesi uzlaştırma olarak değiştirilmiştir.

 

Uzlaşma Nedir?

Uzlaşma, suçtan mağdur olan kişi ile suç şüphelisi olarak şikayet ettiği kişinin anlaşması halinde ceza yargılamasının soruşturma yada mahkeme aşamasında sona ermesidir.

 

Uzlaşma Her Suç İçin Mümkün Müdür?

Hayır kanunda belirlenen suçlar dışında uzlaşma mümkün değildir. Bu sebeple uzlaşmaya tabi olmayan suçlar ile ilgili taraflar aralarında anlaştıklarını bildirseler dahi uzlaşma hükümleri uygulanmayacak, yargılama devam edecektir.

 

Uzlaşmaya Tabi Suçlar Nelerdir?

   1. Soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı olan suçlar uzlaşmaya tabidir ancak cinsel saldırı ve etkin pişmanlık hükümleri olan suçlar uzlaşmaya tabi değildir.
   2. Kasten yaralama suçu uzlaşmaya tabidir. Ancak kasten yaralamayı düzenleyen TCK Madde 86. Nın 3. Fıkrasında yer alan;
    1. Üst soya, alt soya, eşe ve kardeşe karşı,
    2. Beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye karşı,
    3. Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
    4. Kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle,
    5. Silahla, kasten yaralama suçunun işlenmesi halinde

    bu suçlarda uzlaşma hükümleri uygulanmayacağı gibi bu suçlar verilen cezanın yarı oranında arttırılması sebebidir.

   3. Taksirle yaralama suçu uzlaşmaya tabidir.
   4. Konut dokunulmazlığı suçu uzlaşmaya tabidir.
   5. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu uzlaşmaya tabidir.
   6. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin açıklanması suçu maddenin 4. Fıkrasında yer alan cebir ve tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi veya belgeleri açıklamaya mecbur kılma suçu hariç uzlaşmaya tabidir.