Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslara göre Türk Vatandaşlığı kazanmış kişilerin eş ve çocuklarının durumu ve Türk Vatandaşlığının kazanılmasının sonuçları aşağıda belirtmiştir:

  • Türk Vatandaşlığının sonradan kazanılması, yetkili makamlarca verilen karar tarihinden itibaren hüküm ifade eder.
  • Türk Vatandaşlığının sonradan kazanılması eşin vatandaşlığına herhangi bir etkide bulunmaz.
  • Ana ve baba Türk Vatandaşlığını birlikte kazanmış ise; ana ve babanın çocukları, ana ve babaya bağlı olarak Türk Vatandaşlığını kazanır.
  • Velayeti kazanan ana, baba veya çocuğun Türk Vatandaşlığını kazandığı tarihte, velayeti kendisinde bulunan çocuğu, Türk vatandaşı olmayan eşin muvafakat etmesi halinde, çocuk ana veya babaya bağlı olarak Türk Vatandaşlığını kazanır.
  • Evlilik birliği içinde bulunan, ana ya da babadan birinin Türk Vatandaşlığını kazanması durumunda, Türk vatandaşı olmayan eş muvafakat ediyor ise, çocuk ana veya babaya bağlı olarak Türk Vatandaşlığını kazanır.

Yabancı eşin muvafakat vermemesi halinde, ana veya babanın mutat meskeninin bulunduğu ülkedeki hakim kararına göre işlem yapılır.

  • Ana ya da babadan biri ölmüşse de çocuk, Türk Vatandaşı olan ana ya da babaya bağlı olarak Türk Vatandaşlığı kazanır.
  • Ana Türk Vatandaşı ve çocuk evlilik birliği olmaksızın doğmuş ise, çocuk Türk Vatandaşlığı kazanır.