Kestel Asliye Hukuk Mahkemesi (Aile Mahkemesi sıfatıyla) Anayasa Mahkemesine başvurarak Türk Medeni Kanunu’ nun 175. maddesinde yer alan yoksulluk nafakasında yer alan “süresiz” ibaresinin Anayasa’nı 2. (Cumhuriyetin nitelikleri), 10. (Kanun önünde eşitlik), 41. (ailenin korunması) maddesine aykırı olduğu gerekçesi ile kaldırılması için Anayasa mahkemesine başvurmuş ancak Anayasa Mahkemesi 2011/136 E. 2012/72 K. 17.05.2012 tarihi ile oy çokluğu ile reddedilmiştir.

 

Her ne kadar yoksulluk nafakası için kusurlu olması şartı aranmaması ve kadın erkek ayrımı yapılmamasına rağmen toplumumuzda büyük oranda kadın eşe yoksulluk nafakası bağlanmaktadır.

 

Eşe bağlanan yoksulluk nafakasının kaldırılması için; yeniden evlenme veya vefat halinde kendiliğinden ortadan kalkmakta,evlenme olmaksızın fiilin evliymiş gibi yaşamak, yoksulluğun ortadan kalkması veya haysiyetsiz yaşam sürme halinde ise mahkeme kararı ile ortadan kalkmaktadır.

 

Anayasa mahkemesinin ret kararına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu süresiz nafakanın kaldırılması için çalışmalar başlatmıştır. Nafakanın sınırsız olması pek çok sorun getirmektedir.

 

Peki Nedir Bu Sorunlar?

  1. Yoksulluk nafakasının süresiz olması halinde evlilik birliği amacında saparak evliliğin bir çıkar sağlamak amacıyla yapılmasını nafaka borçlusunun bir sosyal güvenlik kurumu gibi görülmesini gündeme getirebilir.
  2. Nafaka alacaklısı, çalışmak ve kendi geçimini kendisi sağlamak yerine sadece nafaka ile geçimini sağlamaya çalışabilir. Bu durum ise hem nafaka alacaklısını tembelliğe sevk edebilir hemde toplumsal iş kaybına sebebiyet yaratabilir.
  3. Nafaka alacaklısı, sigortasız çalışmayı seçerek maddi kazanç sağlasa dahi yoksulluk nafakası almaya devam edebilir.
  4. Nafaka alacaklısı, resmi evlilik yapmadan evliymiş gibi yaşamayı seçebilir.
  5. Nafaka alacaklısının mal kaçırma girişimleri olabilir.

 

Bu gibi durumlara sık sık karşılaşılması nedeniyle nafaka borçlusu bu durumların birinin yada birkaçının varlığı ile ilgili olarak şüphelerinin bulunması halinde bunları ortaya çıkartmak amacıyla boşandığı eşinin özel hayatına sürekli olarak müdahale etmeye devam edebilir. Sürekli boşandığı eşini kontrol etmek zorundalığı hissedebilir. Böyle bir durumda taraflar boşanmalarını hiçbir zaman tam anlamıyla yaşayamayacak olup sürekli eski evlilikleri ile ilgili sorunlar yaşamaya devam edeceklerdir.

 

Bu sebeple Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından da yapılan tespitler neticesinde Türk Medeni Kanunu’ nun 175. Maddesinde yer alan “ süresiz” ibaresinin belirli şartlar ve koşullar ile sınırlandırılması için Meclis çalışmaları devam etmektedir.