İnternetin günümüz teknoloji çağında birçok suça konu olması neticesinde, bu alandaki hukuki düzenlemeler de artmıştır. Öyle ki; “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” başlı başına ayrı bir kanun olarak yürürlükte bulunmaktadır.

İlgili yasal düzenlemelere göre, internet ortamında yapılan yayınlara erişimin engellenmesi bir koruma tedbiridir ve delil tespitini değil, suçun işlenmeye devam edilmesinin engellenmesi amacını taşır.

 

İnternet Ortamında Yapılan Yayınlara Erişimin Engellenmesi Kapsamında Yer Alan Suçlar

Erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanabileceği suçlar:

 

Erişimin Engellenmesi Kararını Vermeye Yetkili Merci

İnternet ortamında yapılan yayına erişimin engellenmesi hususunda soruşturma evresinde hakim, kovuşturma evresinde ise; mahkeme yetkilidir. Soruşturma evresinde gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı tarafından da (yirmi dört saat içinde hakim onayına sunulmak ve hakimin onayının alınması şartıyla) erişimin engellenmesi kararı verilebilir. Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen kararın onaylanmaması halinde tedbir derhal kaldırılacaktır.

Sayılan suçları oluşturan yayınların içerik ya da yer sağlayıcısının yurt dışında olması halinde, içeriği Çocukların Cinsel İstismarı ya da Müstehcenlik suçlarını oluşturan yayınlara ilişkin olarak resmen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından erişimin engellenmesi kararı verilebilir.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından yayını yapanların kimliklerinin belirlenmesi halinde, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, katalogda yer alan suçların işlenmesini önlemek amacıyla izleme faaliyetinde bulunmaya da yetkilidir.

 

 

Tedbirin Uygulanmamasının Yaptırımı

Erişimin engellenmesine ilişkin karar erişim sağlayıcısına bildirilir. Erişimin engellenmesi kararı derhal ve en geç kararın bildirilmesinden itibaren dört saat içerisinde yerine getirilmelidir.

Erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi suç oluşturur.  Kararı yerine getirmeyen yer veya iletişim sağlayıcıları sorumluları, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, beş yüz günden üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacaktır.

İdari tedbir olarak verilmiş olan erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmemesi halinde Başkan tarafından erişim sağlayıcısına on bin TL’den yüz bin TL’ye kadar idari para cezası verilecektir. İdari para cezasının verildiği andan itibaren yirmi dört saat içerisinde kararın yerine getirilmemesi halinde, kurum tarafından yetkilendirmenin iptaline karar verilebilir.

 

Erişimin Engellenmesi Tedbirinin Süresi

Erişimin engellenmesine ilişkin karar verilirken yetkili merci gerekli gördüğü takdirde tedbirin uygulanmasına ilişkin bir süre takdir edebilme yetkisine sahiptir. İlgili kararda bir süre gösterilmemişse erişimin engellenmesi kararı soruşturma sonucunda, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi ya da kovuşturma sonucunda beraat kararı verilmesi ile kendiliğinden hükümsüz kalır.

Suç oluşturan içeriğin yayından çıkarılması halinde, erişimin engellenmesi kararı soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı, kovuşturma evresinde ise; mahkeme aracılığıyla kaldırılır.