YALAN YERE YEMİN SUÇU NEDİR?

Ağu 31

              Hukuk Mahkemeleri önünde yalan yere yemin eden davacı ya da davalılar TCK 275. Maddesi’nde düzenlenen yalan yere yemin suçunu işlemiş olurlar. Yalan yere yemin edenler bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yeminin teklif edildiği davanın bir hukuk davası olması (ceza davası olmaması) zorunludur. Zira; ceza yargılamasında sanığa ya da mağdura yemin teklif edilmesi gibi bir usul bulunmamaktadır.   Türk Ceza Kanunu’nun Yalan Yere Yemin başlıklı 275. Maddesi’nde: “Hukuk davalarında yalan yere yemin eden davacı veya davalıya bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Dava hakkında hüküm verilmeden önce gerçeğin söylenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz. Hükmün icraya konulmasından veya kesinleşmesinden önce gerçeğin söylenmesi halinde, verilecek cezanın yarısı indirilir.” hükmü yer almaktadır.   Suçun gerçekleşmesi için yemin teklifinin yasa ile düzenlenen şekil ve şartlara uygun yapılması gerekmektedir. Yeminin kanunen olanaklı bir konuya ilişkin olması halinde de suç oluşmayacaktır. Başka bir deyişle yeminin konusu “ kanunen olanaklı” olmalıdır. Yalan yere yemin suçu kasten işlenebilir. Fail bilerek ve isteyerek yalan yere yemin etmiş olmalıdır. Fail yemin teklif edilen konuyu anlamamış ve hataen yalan yere yemin etmişse, suç oluşmaz. Dava hakkında hüküm verilmeden önce yalan yere yeminden dönülmesi halinde fail hakkında cezaya hükmolunmaz. Hükmün icraya konulmasından ya da kesinleşmesinden önce gerçeğin söylenmesi halinde ise; cezanın yarısı indirilir.  

Read more