TANIMA VE TENFİZ

Mar 25

  TANIMA VE TENFİZ Yabancı ülke mahkemelerince verilen kararlar kendiliğinden Türkiye’de hüküm doğurmaz. Yabancı mahkemece verilmiş bir kararın Türk mahkemelerinde hüküm doğurmasını sağlamak için Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılması gerekmektedir. Yabancı ülkede verilen boşanma kararı Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılmadıkça geçerli hale gelmez,ilgili makamlarca işleme konulamaz ve taraflar Türkiye’deki nüfus kayıtlarında hala evli görünmeye devam ederler. Yurt dışında gerçekleşen boşanmanın Türkiye’de tanınması gerekmektedir. Ancak; tanıma ve tenfiz davası yeni bir boşanma davası olmayıp dava açılması durumunda tarafların bizzat mahkemeye gelmesi gerekli değildir.                                                        Tanıma ve Tenfiz Davası  Tanıma ve tenfiz davası yabancı mahkemelerce verilmiş bir kararın Türkiye’de geçerli olmasını sağlamak amacıyla açılan davalardır. Yabancı mahkemelerce verilen kararlar tanıma ve tenfiz davası ile Türk mahkemeleri tarafından onaylanmadıkça Türkiye’de geçerli olmaz. Örneğin; Yabancı ülkede verilen boşanma kararı Türkiye’de tanıma ve tenfiz davası açılmadıkça geçerli hale gelmez, ilgili makamlarca işleme konulamaz ve taraflar Türkiye’deki nüfus kayıtlarında hala evli görünmeye devam ederler. Bu onaylatma işlemine ‘tanıma davası’ adı verilmektedir. Yabancı mahkemede boşanılırken mahkeme boşanmanın yanında velayete, nafakaya, tazminata ilişkin karar da vermiş ise bu takdirde açılacak dava tanıma davası değil tenfiz davası olur.   Tanıma ve tenfiz davası için, eşlerden birinin Türkiye’deki aile mahkemelerine başvurması yeterlidir; ancak davanın hızlı şekilde sonuçlanabilmesi için her iki tarafın başvurmasında fayda vardır. Davalı eşin Türkiye’ de ikametgâhı bulunmuyorsa, dava, Türkiye’de bulunduğu  yer mahkemesinde; Türkiye’de bulunulmadığı takdirde ise Ankara, İstanbul veya İzmir Mahkemelerinden birinde açılır. Bu dava için tarafların Türkiye’ye gitmeleri gerekmemektedir.   Açılacak tanıma ve tenfiz davası bir avukat tarafından yürütülecekse; tanıma ve tenfiz davasını takip etme ve yürütme yetkisini içeren “özel vekâletname” çıkarılması gerekmektedir. Bu vekâletnameler Türk Konsoloslukları tarafından düzenlendiği gibi yurt dışında vekâletname düzenlemeye yetkili olan diğer kurumlardan da çıkarılabilir.   Tanıma ve Tenfiz Davası İçin Gerekli Belgeler  1-Yurtdışında Boşandığınıza Dair Mahkeme Kararı 2-Boşanma Kararının Kesinleştiğine Dair Yazı 3-Konsolosluktan Alınacak Apostile  4-Boşanma Kararının Tercümesi

Read more