Uyuşturucu Suçu Etkin Pişmanlık

Eki 13

Uyuşturucu suçları ile alakalı düzenlemeler genel olarak TCK 188-192.maddeler arasında düzenlenmiştir. Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran kişilerin bu eylemleri cezai müeyyideye bağlanmıştır. Bir şahıs hakkında uyuşturucu madde satma suçundan veya kullanma suçundan dolayı cezai soruşturma yapılırken , fail iki durumda da etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecektir. Etkin pişmanlık bilinenin aksine sadece satıcılık suçlarında değil kullanma suçlarında da uygulanabilir bir maddedir.   Etkin Pişmanlık Hükümlerinin uygulanabilmesi için fail 5237 sayılı TCK’nun 188 ve 191. maddesinde düzenlenen satmak veya kullanmak suçlarından birini işlemiş olmalıdır . etkin pişmanlık fail tarafından bizzat soruşturma veya kovuşturma makamlarına yapılmalıdır. Hizmet ve yardım, suçun resmi makamlar tarafından haber alınmasından sonra, ancak mahkemece hüküm verilmeden önce gerçekleşmelidir. Fail kendi suçunun ya da bir başkasının suçunun ortaya çıkmasına önemli ölçüde katkı sağlamalıdır. Bilgi aktarımı ile suçun meydana çıkmasına ya da diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım etmelidir. Failin verdiği bilgiler doğru, yapılan hizmet ve yardım sonuca etkili ve yararlı olmalıdır. Fail ifadesinde belirttiği isimler , kurumlar , mekanlar soyut değil somut ve denetlenebilir olmalıdır. Diğer türlü afaki ifadeler ile verilen beyanlar etkin pişmanlık olarak kabul edilemez.   Failin verdiği ifadeler önemine göre yargılama mercileri tarafından değerlendirilir ve cezanın indirilmesi ile birlikte beyanların çok yararlı olması halinde cezaya hükmolunmaz amir hükmü gereği mahkemece ceza da verilmeyebilir. Böyle bir durumda alanında uzman , etkin  ve tecrübeli hukukçuların yardımından faydalanmakta büyük yarar vardır.    

Read more