TELEFONUM DİNLENEBİLİR Mİ ?

Eki 5

Ceza yargılamalarında bazı şartların oluşması ile birlikte telefon hatlarının dinlenmesine hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı tarafından karar verilebilir. Ceza yargılamalarında usul hükümleri 5271 sayılı  CMK da düzenlenmiştir. Telefonun dinlenmesi 135. Madde de düzenlenmiş olup bu maddenin uygulanması için ; Suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı Başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması , Şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. Soruşturmada veya kovuşturmada bu şartlar gerçekleşmeden , dinlenme kararı verilirse bu usule ve kanuna aykırı olacaktır. Bu yolla elde edilen delillerde hukuka aykırı delil olup hükme esas alınamayacaktır. Bu kararı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı, normal usulde ise hakim veya mahkeme verebilir. Verilen kararda , yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. CMK 135.maddenin uygulanmasına ilişkin yönetmelik çıkartılmış olup , usul ve esaslar bu yönetmeliğe göre belirlenmektedir. Usule aykırı olarak 135.madde kapsamında verilen dinlenme kararı sonucu , dinlenilen kişi lehine tazminat hakkı doğar. Bunun için itiraz sürelerine riayet ederek ve gerekli olan zamanlarda itirazın yapılması gerekmektedir. Hakkınızda verilen kararın usul ve yasaya uygun deliller ile verildiğinden emin olabilmek amacı ile konusunda uzman , nitelikli ve konuya hakim bir avukat aracılığı ile itiraz ve savunmalarınızın yapılması sizin için yaralı olacaktır.

Read more