TANIK KORUMA TEDBİRİNİN KAPSAMI

Eyl 23

 Tanıklıkları nedeniyle kendilerinin ve yakınlarının yaşamları, malvarlıkları tehlikeye girecek olan kişiler tanıklık yapmaktan çekinmekte; bu durum maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında çok önemli bir delil olan tanık delilinden yararlanılmasını zorlaştırmaktadır. Bu nedenle tanıklık yapacak kişiler ve yakınlarının korunması için yeterli derecede tedbirin alınması suçla mücadele açısından büyük önem taşımaktadır. Tanık Koruma Kanunu, tanık koruma tedbirinin tanıklıktan çekinen herkes için uygulanmasına imkan tanımamaktadır. Tanık koruma tedbirinin uygulanması için, tedbirin kapsamına giren kişilerin yaşamı, beden bütünlüğü veya mal varlığı ağır ve ciddi bir tehlike içinde olmalı, bu kişilerin korunması zorunlu halde olmalıdır. Tanık koruma tedbiri kapsamına alınacak kişiler Tanık Koruma Kanunu’nun 4. maddesinde belirtilmiştir. Ceza Muhakemesi’nde tanık olarak dinlenenler ile tanık olarak dinlenen suç mağdurları ve bunların; Nişanlısı, evlilik bağı kalmasa dahi eşi, Kayın hısımlığından üstsoy ya da altsoyu, İkinci derece dahil kan veya kayın hısımları, Evlatlık bağı bulunan kişiler hakkında da tanık koruma tedbiri uygulanabilmesi mümkündür.   Tanık Koruma Yasası, koruma tedbirinin uygulanabileceği kişilerin kapsamına tanıklık yapan kişinin yakınlarını da almakla tedbirin kapsamını genişletmeyi amaçlamıştır. Tanık koruma tedbiri özellikle örgütlü suçlarla mücadelede açısından önem taşıdığından, yasanın kapsamının ve uygulama alanının geniş tutulması bu husus açısından önem arz etmektedir.  Aksi halde, örgütlü suçlarda tanık delilinden yararlanılmasının neredeyse imkansız hale gelmesi kaçınılmaz olacaktır.

Read more