Şikayetim Hakkında Kyok Verildi Ne yapabilirim

Eki 12

Başınıza gelen bir olay ile ilgili kolluk kuvvetlerine veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayetçi olabilirsiniz. Şikayetiniz ile ilgili Başsavcılılık iddialarınız hakkında yapılan soruşturma sonucu ya iddianame düzenler yada Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verir. KYOK kararı verildikten ve itiraz edilip , itirazınız Sulh Ceza Hakimliği tarafından red edilip kesinleştikten sonra , dosyanın yeniden açılmasının tek istisnası bulunmaktadır. Bu istisna ise dosyaya iddialarınız ile ilgili yeni bir delilin girmesidir.   Dosyaya daha önce olmayan bir delili sunmanız ile kapalı olan soruşturma dosyası tekrar açılmayacak olup , bu dosyanın açılması için Sulh Ceza Hakimliğinden karar talep etmeniz gerekecektir. Sulh ceza hakimi burada yeni sunulan delile bakacak ve dosyayı yediden ele alıp değerlendirecektir. Bu değerlendirme de yeni delilin dosyaya yenilik getireceği veya yeterli – kuvvetli şüphe oluşturacağına kanaat getirirse itirazınızı kabul edecek , diğer türlü ise yani yeni delil olarak sunulan bilgi , belge , beyan vs. dosyaya bir yenilik getirmeyeceğini düşünürse itirazı red edecektir.   Bu belirtilen hususlar CMK 172. Madde de düzenlenmek ile  2/1/2017-KHK-680/10 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/9   yılında getirilen değişiklik ile kanunumuza girmiştir. Burada önemli olan iddialarınızın bu değişiklik tarihinden önce olup olmadığı , ayrıca şikayete tabi veya zamanaşımına bağlı suçlarda bu sürelerin geçip geçmediğidir. Böyle bir durumda alanında uzman , etkin  ve tecrübeli hukukçuların yardımından faydalanmakta büyük yarar vardır.

Read more

HAKİMİN REDDİ

Eyl 15

Tarafların ya da vekillerin yargılama devam ettiği sırada hakimin tarafsızlığına gölge düşüren önemli bir sebebi fark etmeleri halinde, hakimin reddi talep edilebilir. Hakimin Reddi Usulü Hakimin reddi, ret sebeplerinin gösterildiği ve bu sebeplerin dayandığı delil ve belgelerin eklendiği bir dilekçe aracılığıyla yapılır. Dilekçede ret sebebi detaylı biçimde açıklanmalı ve sebebi doğrulayan delil ve belgelerle desteklenmelidir. Hakimin reddi talebi, reddi istenen hakimin bulunduğu mahkemeye verilir. Karşı tarafın ret talebine hakimin reddi dilekçesinin tebliğinden itibaren bir hafta içinde cevap verme hakkı bulunmaktadır. Bir haftalık cevap süresi dolduktan sonra ret dilekçesi, varsa karşı tarafın cevabı ve ekleri ile birlikte dava dosyası reddi istenen hakime verilir. Hakim bir hafta içerisinde dosyayı inceler ve görüşü ile birlikte merciine gönderir. Hakimin Reddi Talebini İncelemeye Yetkili Merci Hakimin reddi talebini incelemeye yetkili merci HMK’nın 40. maddesi ile düzenlenmiştir. Kanuna göre, mahkeme birden çok hakimden oluşuyor ise ret talebi, reddi istenen hakim katılmaksızın bulunduğu mahkemece incelenir. Mahkeme tek hakimli ise ret talebi, o yerdeki asliye hukuk mahkemesi hakimi tarafından, o yerde başka bir asliye hukuk mahkemesi hakimi bulunmuyor ise, asliye ceza mahkemesi hakimi tarafından, o da yoksa en yakın yer asliye hukuk mahkemesi tarafından incelenir. Reddedilen hakim sulh hukuk mahkemesi hakimi ise,  ret talebi  o yerdeki sulh hukuk hakimi tarafından, o yerde başkaca sulh hukuk hakimi görev yapmıyorsa, o yerdeki sulh ceza hakimi, sulh ceza hakimi de bulunmuyor ise, sırasıyla asliye hukuk hakimi, asliye ceza hakimi ve bunlar da yoksa en yakın yerdeki sulh hukuk hakimi tarafından incelenir. Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin başkan ve üyelerinin reddi talebi, reddedilen başkan ya da üye katılmaksızın görevli olduğu dairece incelenir. Ret sebebini inceleyen mercii, ret sebebini sabit ve kesin bulmasa da muhtemel görürse ret talebini kabul edebilir. Hakimin Reddinde Süre Hukuk Muhakemeleri Kanunu’n 38. Maddesi uyarınca hakimin reddini isteyen taraf, ret sebebini öğrendikten sonra en geç bir sonraki celsede talebini bildirir. Buradan ret sebebinin celse arasında bildirilebileceği; ancak en geç sebebin öğrenilmesinden sonra görülen ilk celsede bildirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

Read more