Huzur ve Sükuneti Bozma Suçu

Eki 14

Huzur ve sükunu bozma suçu TCK 123 .madde de düzenlenmiştir. Huzur ve sükunu bozma suçu madde de belirtilen fiillerden birinin birden fazla işlenmesi ve bunların sırf karşı tarafı rahatsız etmek amacı ile tekraren, ısrarla yapılması ile suç oluşacaktır. Burada maddi unsur hukuka aykırı bir davranışta (telefon edilmesi, gürültü yapılması vb.) bulunulması iken manevi unsur ise sırf karşı tarafın huzur ve sükununu bozmak amacı ile bu hareketlerin ısrarla yapılmasıdır.   Mağdur olan taraf rahatsız olduğunu beyan etmesine rağmen kendisinin ısrarla telefon ile aranması , mesaj veya görsel gönderilmesi atılı suçun işlenmesine sebebiyet verecektir. Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram gibi sosyal medya hesaplarından, internet üzerinden iletişim ve mesajlaşmanın hukuka aykırı bir şekilde ısrarla yapılması da kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu oluşturacaktır.   Her olayda iddia edilen eylemler ayrı değerlendirilecektir. Burada değerlendirme failin kastı üzerine yoğunlaşmaktadır. Huzur ve sükunu bozma suçu şikayete tabi suçlardan olup , şikayet süresinin geçmesi ile suç oluşsa bile dava açılamayacaktır. Burada önemli olan şikayet süresine riayet edip kaçırmayarak, gerekli yerlere zamanında elinizde bulunan veriler ile şikayetçi olmaktır. Böyle bir durumda hak kaybına uğramamak için alanında uzman, etkin  ve tecrübeli hukukçuların yardımından faydalanmakta büyük yarar vardır.  

Read more