Boşanma Davasında GSM Operatörlerinden İstenebilecek Bilgiler Nelerdir?

Oca 20

  Boşanma sürecinde; boşanma sebebinin ispatında, özellikle aldatma vakıalarının ortaya çıkartılmasında; GSM operatörlerinin kayıtları önem kazanmaktadır. Taraflar mahkeme aracılığıyla, GSM operatörlerinin kayıtlarını talep etmekte; bu sayede iddialarını ispata çalışmaktadır.   Peki; boşanma sürecinde taraflar GSM operatörlerinin tüm kayıtlarını isteyebilir mi? Başka bir deyişle hangi kayıtlara ulaşılması ve bu kayıtların hukuki delil olarak kabulü mümkün olur?   Öncelikle, söz konusu bir boşanma davası ise; telefonla yapılan tüm yazışmalara ve konuşma kayıtlarına ulaşmanın mümkün olmadığını söylemek gerekir. Çünkü; telefon dinlemede genel kural, dinlemeye ilişkin talep ve işlemlerin ceza hukuku kapsamında olmasıdır. Telefon dinlemeye ilişkin talepler Türk Ceza Yasası tarafından düzenlenmiştir ve Ceza Hukuku kapsamındadır.Ancak; boşanma davalarında da daha sınırlı olmakla birlikte GSM kayıtlarından faydalanıldığı, bu kayıtların dava dosyalarına girdiği görülmektedir.   Aile hukukunda ceza hukukundan farklı olarak, telefonda söylenen sözler ya da mesaj içeriklerinin talebi mümkün olmamaktadır. Aile Hukuku’nda GSM operatörlerinden sadece; aranan numara, aranan tarih ve saat ya da mesaj atlına numara ve mesaj atılan tarih-saat bilgileri istenebilir. SMS,Whatsapp yazışma içerikleri ya da telefon konuşmalarının içeriklerinin GSM operatörlerinden talebi, boşanma davaları bakımından söz konusu değildir.   SMS ya da yazışma kayıtları halihazırda telefonda bulunuyor ise; telefonun mahkemeye sunulması mümkün olur. SMS kayıtları telefondan silinmiş ise; SMS’i gören kimselerin mahkemede dinletilmesine de bir engel yoktur.   Boşanma davalarında; bir numaranın ne sıklıkta aradığı, bu telefon numarası ile ne kadar süre konuşulduğu, aramaların gün içinde mi yoksa uygunsuz saatlerde mi gerçekleştiği dikkate alınmaktadır.   Özetle boşanma davalarında Gsm Operatörlerinden; Boşanma davası ileri sürülen iddiaların ispatına ilişkin olarak, dava kapsamında bulunmak şartı ile, Eşlerden biri ya da her ikisi adına kayıtlı numaralar bakımından, Sadece; ARANAN NUMARA, ARAMA TARİHİ, MESAJ GÖNDERİLEN NUMARA, MESAJ GÖNDERME TARİHİ bilgileri talep olunabilir. Arayan numaralar ile arama saatleri ya da sms gönderen numaralar ve gönderme saatlerinin talebi mümkün değildir.

Read more