Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlanması Suçu

Oca 22

  Türk Ceza Kanunu’n 228. Maddesinin dördüncü fıkrası kumar oynamak eylemini tanımlamaktadır: “Ceza kanunun uygulanmasında kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlardır.” Türk Ceza Yasası’nın tanımından kumarın iki temel özelliği olduğu anlaşılmaktadır. Fiili gerçekleştirenin kazanç sağlama amacı, Kar ve zarar etmenin talihe bağlı olması.   Kazanç Sağlama Amacı: Kumar teşkil eden bir eylemden bahsedilmek için, mutlaka kumar oynayanın maddi bir kazancı amaçlaması gerekir. Kumar oynayanın elde etmek istediği maddi kazanç para olabileceği gibi, maddi değeri olan bir eşya da olabilir. Burada amaçlanan kazancın maddi olması önem taşır.   Kumar ile hedeflenen maddi kazancın çok düşük olması halinde, suçun oluştuğu kabul edilse de; eylem TCK 223/4 kapsamında görülmeli, işlenen fiilin haksızlık niteliğinin azlığı nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmelidir.   Kazancın talihe bağlı olması: Kumar oynayan kişinin elde edeceği maddi kazanç; onun kişisel yeteneği, zekası, kuvveti ya da tecrübesine bağlı olmaktan ziyade,talihine bağlı olmalıdır. Kumar kapsamındaki oyunlar, sonucun ağırlıklı olarak rastlantılara bağlı olduğu, şans oyunlarıdır. Örneğin satranç gibi zeka oyunları ile silahla hedef vurma gibi kişisel yeteneğe bağlı oyunlar, para karşılığı oynansa da kumar kapsamında değildir. Spor müsabakaları ise; ağırlıklı olarak yeteneğe bağlı olsa da kanun koyucu tarafından özel bir düzenlemeye tabi tutulmuştur.   Kumar Oynanması İçin Yer Sağlama Suçunun Özellikleri TCK’nun 228. Maddesinde düzenlenen kumar oynama için yer sağlama suçunun temel özellikleri ve kapsamının bilinmesinde fayda vardır. Kumar oynama için yer sağlama suçunun oluşması için failin kumar oynamak için uygun ortamı temin etmesi, kumar için gerekli araçların temin etmesi gerekir. Kumar oynamak için sağlanacak yerin, muhakkak somut bir yer olması da gerekmez.   Sanal ortamda yer ve uygun ortam sağlamak da bu kapsamdadır. İnternet sitesi kurmak suretiyle kumar oynanmasına imkan sağlayanlar da kumar oynanması için yer sağlama suçundan sorumlu tutulurlar. (Kumar oynatma sitesi yurt dışında kurulmuş ise; 7258 sayılı yasanın 5.. Maddesine göre değerlendirme yapılmalıdır. )   Kumar oynama için yer sağlayan kişinin, bu eyleminden herhangi bir menfaat elde etmesi aranmaz; buna göre kendisine ait bir yerde,herhangi bir kazanç elde etmeksizin kumar oynanmasını mümkün kılan kişi de bu kapsamda değerlendirilir.   Kumar oynama için yer sağlama suçunda, sonuca yönelmiş özel kast aranır. Suçun taksirle işlenmesi mümkün değildir.   Suçu Ağırlaştıran Nedenler TCK’nun 228. Maddesine göre, kumar oynaması için yer sağlanan kimselerden biri ya da birkaçı çocuksa, verilecek ceza bir katı oranında artırılır. TCK’na göre çocuk, 18 yaşını tamamlamamış (doldurmamış ) kişilerdir.   Suçun Yaptırımı İlgili maddede suçu işleyenler bakımından, bir yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörülmüştür. Yasa koyucu, bu suç bakımından bir alt sınır öngörmediğinden, TCK’ nun 49. Maddesi gereği, alt sınırın bir ay olduğunu söylemek gerekir. Suça konu fiil, tüzel kişilerin eylemi kapsamında işlenmişse, tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri uygulanır.

Read more