Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu

Oca 27

Kişisel veriler; gerecek ya da tüzel kişilere özgü, kişilerin belirlenebilir olmasını sağlayan bilgilerdir. Kişiler hakkındaki mali, kültürel, sosyal, psikolojik geniş anlamdaki tüm bilgilerde bu kapsamdadır.   Kişisel verilerden günlük hayatta sık olarak kullandıklarımız, T.C Kimlik numarası, vergi kimlik numarası, e-posta adresi , fotoğraf ve videolardır.   Kişilere ait verilerin depolanması, kopyalanması ve paylaşılması yasalarla düzenlenmiştir. Kişilere ait verilerin keyfi biçimde depolanması ya da paylaşılması Türk Ceza Yasası kapsamındaki farklı suçlara vücut verir. Yazımızda ele aldığımız kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, kişilere ait verilerin hukuka aykırı biçimde depolanmasına ilişkindir.   Kişilere ait veriler belirli meslek, görev kapsamında ya da belirli bir sözleşmeden doğan hakkı kullanmak üzere kaydetmek mümkündür. Kişisel verilerin kaydedilmesinde kişinin onayı olması halinde de yasaya aykırılıktan bahsedilemez.   Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu TCK’nun 135. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddede düzenlenen, kişisel verilerin kaydedilmesi suçu, kişisel verileri hukuka aykırı biçimde depolanma eylemine ilişkin olup kişisel verileri konu alan diğer suçlarla karıştırılmamalıdır.   Kişisel verileri konu alan farklı suçlar; Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Kişisel verileri ele geçirme yayma ve başkasına verme suçu Bilişim suçları Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi, kayda alınması ve ifşa edilmesi suçu   Kişilerin felsefi, dini görüşlerine, ırki kökenlerine, ahlaki eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına, sendikal bağlantılarına ilişkin bilgileri kişisel veri olarak kaydeden kimse hakkında aynı yaptırımlar uygulanacak, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmedilecektir.   Şikayet ve Dava Zaman Aşımı   Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu şikayete bağlı değildir ve herhangi bir şikayet süresi yoktur. Kişisel verilerin kaydedilmesi suçunda dava zaman aşımı ise 8 yıldır.   Suçun Yaptırımı Kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıdır. Kişisel verilerin kaydedilmesi suçunun; Kamu görevlisi tarafından, görevinin verdiği yetki kötüye kullanılmak suretiyle, Belli bir meslek veya sanatın sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle, Gerçekleştiren kimseler bakımından verilecek ceza ½ oranında artırılır.

Read more