İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI

Eyl 8

  İsim değiştirme Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesinde düzenlemiştir. TMK 27. Madde: “Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilan olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez. Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.”   İSİM DEĞİŞTİRMEK İÇİN HAKLI SEBEBİN BULUNMASI TMK’nın 27. maddesinden de anlaşıldığı üzere, adın değiştirilmesi ancak haklı bir sebebin varlığı halinde gerçekleşebilir. Kişinin ismini değiştirmek için haklı bir sebebi olduğunu ispat edememesi halinde dava reddedilir, isim değişikliği gerçekleşmez. Haklı sebebi oluşturan en bariz örneklerden birisi; kişinin nüfusta kayıtlı olan isminden başka bir isimle tanınmasıdır. Nüfusta kayıtlı olan isim ile, aile çevresinde, sosyal ya da mesleki çevresinde tanındığı ismi farklı olan kişiler, çeşitli zorluklar yaşamakta, bu nedenle nüfusta kayıtlı isimlerini değiştirme talebinde bulunmaktadırlar. Bazı hallerde kişi o isimle ünlenmiş, mesleki ve ticari çevresinde o isimle tanınmış olabileceği gibi, bazı hallerde yalnızca aile çevresi ve sosyal çevresinde de farklı bir isimle tanınmış olabilir. Her iki durumun varlığı da isim değişikliği için haklı bir sebep olarak görülmektedir. Din değiştirme ya da mesleki açıdan kişiye zarar veren bir isme sahip olma gibi çeşitli sebepler de isim değişikliği için haklı neden oluşturabilmektedir. Haklı sebepler yasada tek tek sayılmamıştır.   İSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINDA DAVA SÜRECİ İsim değiştirme davalarında sürecin ana hatları şu sekildedir: Davanın Açılması Durum hakkında doğrudan bilgi sahibi iki tanığın ve varsa başkaca delillerin mahkemeye bildirilmesi Haklı sebebin varlığının tespiti ile mahkemenin isim değişikliğine karar vermesi Gerekçeli kararın yazılması Mahkeme kararının gazetede ilan edilmesi Mahkeme kararının kesinleşmesi İsim değiştirme davalarında tanık delili özel bir öneme sahiptir. Zira, kişinin başka isimle tanındığı ya da ismi nedeniyle yaşadığı zorluklar çoğunlukla tanık delili ile ispat edilmektedir.   İSİM DEĞİŞTİRME DAVALARINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME İsim değiştirme davaları davacının ikamet ettiği yer Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılmalıdır.

Read more