Fuhuş Suçu Nedir?

Şub 1

  Fuhuş; bir kimsenin para karşılığında başka bir kimse ile cinsel ilişki yaşamasıdır. Fuhuş suçu TCK’nun 227. Maddesinde “Genel Ahlaka Karşı Suçlar “ bölümünde düzenlenmiştir.   Fuhuş suçu ile ilgili dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta bulunmaktadır. Bunlardan ilki; fuhuşun tanımından ileri gelmektedir. Fuhuş eyleminden bahsedebilmek için cinsel ilişkinin mutlaka para karşılığı gerçekleşmesi gerekmektedir. İlişkinin evli ya da bekar kişiler arasında, toplumsal normlara uygun ya da aykırı biçimde gerçekleşmesi ceza hukukunu ilgilendirmemektedir. Ancak; kanun koyucu cinsel ilişkinin para karşılığı yaşanmasının, toplumsal ahlakı tehdit ettiği düşüncesinden hareketle fuhuşa ilişkin özel yaptırımlar getirmiştir.   Fuhuş suçuna ilişkin ikinci önemli nokta; fuhuşun yapan kişi bakımından suç olmamasıdır. Kanun koyucu fuhuşu yapan kişiyi değil, fuhuşa aracılık eden, fuhuşu teşvik eden, fuhuş için yer temin eden kişiyi cezalandırmayı uygun bulmuştur.   TCK 227. Md.de, bir kimseyi fuhuşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran veya fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişinin cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Aynı maddede çocuğu fuhuşa teşvik etme ve yetişkinler için suçu ağırlaştıran nedenler belirlenmiştir.   (çocuğu fuhuşa teşvik etme için sitemizde yer alan makalemizi okuyabilirsiniz. ) Fuhuş yapan kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhuşa teşvik sayılacaktır. Cebir veya tehdit kullanılarak, hile ile çaresizliğinden yararlanılarak, bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılacaktır. Mağdurun çaresiz durumunun farklı sebepleri olabilir; ancak fail mağduru bu çaresiz durumdan fuhuş dışında bir yolla kurtulamayacağına ikna etmelidir. Suçun, eş, üstsoy, kayın, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılacaktır. Suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılacaktır. Fuhuşa sürüklenen kişi yasa gereği tedaviye veya psikolojik terapiye tabi tutulacaktır. Tüzel kişilerin suç teşkil eden eylemleri, karşısında tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilecektir. Fuhuş suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezaları para cezasına çevrilmez. Fuhuş suçunun temel şekli bakımından, şartları varsa hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme kararı verilebilir. Fuhuş suçu şikayete tabi değildir. Bir şikayet süresi bulunmadığı gibi, şikayetten vazgeçme de davanın düşmesi sonucunu doğurmaz. Fuhuş suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. (Fuhuş suçu hakkındaki Yargıtay kararları için sitemizde yer alan yazımızı okuyabilirsiniz.)

Read more