EVLİLİK BİRLİĞİNDE EV İŞLERİ

Ağu 25

  Evlilik birliği taraflara birçok hukuki sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumlulukların bir kısmı da ortak hayatın gerektirdiği iş ve yükümlülüklerdir.  Ev işleri de ortak hayatın gerektirdiği iş ve yükümlülükler kapsamında yer almaktadır. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin 152. maddesinde yer alan “Koca evin reisidir” hükmü kaldırılmış olup kadın ve erkek evliliğin birliğinin müşterek reisi haline gelmiştir. Eski Medeni Kanun’un kocanın evin reisi olmasına ilişkin hükmünün kaldırması kadın ve erkeğin evlilik birliğinin yönetiminden ve gereklerinden birlikte sorumlu olması sonucunu doğurmuştur. Evlilik birliğinin yönetiminde evin masrafları, çocukların sorumlulukları gibi yükümlülükler eşit kabul edilmekle birlikte, ev işlerinden doğan sorumlulukların da eşit olduğunun kabulü gerekmektedir. Yargıtay’ın kararları da göz önüne alındığında, bir bütün olarak yasal düzenlemelerden çıkan sonuç ev işlerin eşlerin ortak sorumluluğu olduğudur.

Read more