Ortak Velayeti Anne ve Babada Olan Çocuğun Yurt Dışına Kaçırılması Halinde Velayet Hakkı İhlal Edilen Kişi Ne Yapabilir?

Oca 20

  Türkiye vatandaşı olan bir kişinin başka ülke vatandaşı ile Türkiye’ de evli olması ve ortak çocuklarının bulunması halinde anne ve baba aralarında bir boşanma davası yok veya velayet tek bir kişide değil ise anne ve baba çocuk üzerinde ortak velayet hakkına sahiptir. Bunun anlamı çocukları ile ilgili kararları birlikte almalarıdır. Ortak velayet ile ilgili yazımızı buradan okuyabilirsiniz. Taraflardan birisinin kendi ülkesine ziyaret amaçlı olarak gitmek istemesi halinde ortak velayeti olan diğer tarafından yurt dışına çıkış için izin vermesi ile çocuğu ülkesine yanında götürebilir. Ancak bazen ne yazık ki ülkesine giden taraf geri dönmeyi reddedip çocuğu da geri göndermeyeceğini karşı tarafa bildirebilir.   Peki Bu Durumda Ne Olur? Çocuğu yurt dışına kaçıran taraf öncelikle velayet hakkını kötüye kullanmakta ve diğer tarafın velayet hakkını da ihlal etmektedir. Bunun yanı sıra çocuğun anne/babası ile kişisel görüşme hakkını engellemektedir.   Yurt Dışına Kaçırılan Çocuk Hangi Kanun ile Korunmaktadır? 25.10.1980 tarihinde ULUSLAR ARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ VEÇHELERİNE DAİR SÖZLEŞME yurt dışına kaçırılan çocukların haklarını ve hakları zarar görenleri korumaktadır. Kanunun 3. Maddesi çocuğun yer değiştirmesinden veya geri dönmemesinden hemen önce mutat ikametgahının bulunduğu Devlet kanunu tarafından, bir şahsa, müesseseye veya bir başka bir kuruma tek başına veya müştereken verilen koruma hakkının ihlali şeklinde meydana geldiği taktirde ve bu hak, yer değiştirme veya geri dönmeme anında tek başına veya müştereken fiili biçimde kullanılmakta veya bu olaylar meydana gelmese kullanılacak idi ise, kanuna aykırı addedilir. (a) da söz konusu edilen koruma hakkı, özellikle kanuni bir yetkiden, adli veya idari bir karardan veya bu devletin kanuna göre yürürlükte olan bir anlaşmadan doğabilir.   Maddesi gereğince velayet hakkı ihlal edilen ve çocuğu yurt dışına kaçırılan anne/babanın bir an önce bu durumu Savcılık makamına bildirmesi gerekmektedir. Savcılık makamına yazılan dilekçede aynı zamandan çocuğu yurt dışına çıkaran taraf ile ilgili hemen yakalama kararı verilmesi istenilmesi ve yakalama kararının çıkartılmasından sonra çocuğun bulunduğu ve sözleşmeye taraf olan ülkede çocuk ile ilgili İnterpol tarafından gerekli işlemlerin yapılması için taleplerin ilgili ülke ve kurumlara ulaştırılması gerekmektedir. Bu işlemlerin hızlı ve sorunsuz bir şekilde çözüme kavuşması için uluslararası hukuki bilen bir avukat ile çalışılması halinde gerekli işlemler kısa süre içerisinde başlatılarak mağduriyetin giderilmesi sağlanabilir.  

Read more