Çocuğa Karşı Şiddet Suçu

Oca 27

  Şiddet; bireyin fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik yönden zarar görmesine neden olabilecek her türlü tutum ve davranıştır. Çocuğa karşı uygulanan şiddet, biçim ve boyutuna göre ceza yasasında bulunan farklı suçları oluşturur.   Çocuğa uygulanan şiddet genellikle kasten yaralama suçu kapsamında olmakla birlikte, olayın özelliğine göre eziyet, terk ya da cinsel istismar suçunun oluşması da mümkündür. Bu ayrım için somut olayda gerçekleştirilen eylemin hangi yasa maddesi ile tanımlandığının incelenmesi gerekir.   Çocuğa yönelen şiddet olayları sıkça kasten yaralama suçuna vücut vermektedir. Çocuğa karşı gerçekleştirilen eylem çocuğa acı veren, sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan etkili bir eylem niteliğinde ise, kasten yaralama suçu söz konusudur. Kasten yaralama suçunun basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek türden olması halinde suç şikayete bağlıdır ve şikayet süresi altı aydır. Ancak, bu süre yalnızca kasten yaralama suçunun basit şekli bakımından söz konusudur.   Çocuğa karşı gerçekleştirilen eylemin suçun nitelikli halleri kapsamında olup olmadığı, cezayı artıran nedenleri bulunup bulunmadığı değerlendirilerek, verilecek ceza takdir edilir. Örneğin çocuğa karşı gerçekleştirilen eylem aile içinde gerçekleştirilmişse, mağdur çocuk, şiddet eylemini gerçekleştirenin alt soyu ya da kardeşi ise, ceza artırılır.     Çocuğa karşı gerçekleştirilen şiddetin aile içinde yaşanması durumunda Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi’ ne dair kanun da uygulama alanı bulur. Zira, kanun koyucu, ailenin toplumsal yaşamdaki önemine binaen, aile içinde yaşanabilecek şiddet vakıalarını bu yasa ile ayrıca düzenlemiştir.   Şiddet vakıalarında Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi’ ne ilişkin yasanın uygulanması ve cezai anlamda gerekli soruşturmanın yapılabilmesi için derhal polis merkezi, savcılık ya da aile mahkemelerine başvurulması; şiddet sonucu oluşan fiziksel izlerin hastaneden alınacak darp raporu ile tespit ettirilmesi büyük önem taşır. Uygulamada koruma kararları bakımından aile mahkemelerine başvurmanın daha hızlı sonuç verdiğini belirtmek isteriz.   Koruma kararı verecek mahkemeden, şiddet gerçekleştirenin çocuğun bulunduğu konuta veya okula yaklaşmaması, kişisel ilişki kurma kararı var ise; kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, sınırlandırılması veya kaldırılması istenebilecektir. Çocuğu fuhuşa teşvik etme ile ilgili yazımızı buradan okuyabilirsiniz.

Read more