KAMU DAVASI AÇILMASININ ERTELENMESİ

Eyl 16

  Kamu davası açılmasının ertelenmesi, soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlarda Cumhuriyet Savcısının iddianame düzenlenmesini şüpheliye verilen deneme süresi boyunca geri bırakmasıdır. Asıl olan iddianamenin düzenlenmesinin ertelenmesidir. Zira, iddianameyi kabul ederek kamu davası açılmasına karar verilmesi yetkisi mahkemeye ait bir yetkidir. KAMU DAVASI AÇILMASININ ERTELENMESİNİN ŞARTLARI             Ceza Muhakemesi Kanunu’nun  171. maddesinde kamu davasının açılmasının ertelenmesi belirli koşullara bağlanmıştır: Suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olmalıdır. Suçun üst sınırı bir yıl veya daha az süreli hapis cezasını içermelidir. Şüpheli daha önce kasıtlı bir suçtan hapis cezasına mahkum edilmiş ve cezası kesinleşmiş olmamalıdır. (Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır.) Erteleme kararı verildiğinde şüphelinin suç işlemekten kaçınacağı kanısı oluşmuş olmalıdır. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi şüpheli ve toplum açısından, kamu davası açılmasından daha yararlı görülmelidir. Suçun işlenmesiyle mağdurun ya da kamunun uğradığı zarar, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmelidir.   KAMU DAVASI AÇILMASININ ERTELENMESİNİN SUNUÇLARI Kamu davasının açılması yetişkinler açısından beş yıl, çocuklar açısından üç yıl süreyle ertelenebilir. Erteleme süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlenmediği takdirde, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilecektir. Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenirse, kamu davasının açılmasına karar verilir. Erteleme süresince zaman aşımı işlemez. Erteleme kararı sicile kaydedilir, bir soruşturma ya da kavuşturmayla bağlantılı olarak istenmesi halinde, ilgili savcılık ya da mahkemeye gönderilir. KAMU DAVASININ ERTELENMESİ KARARINA İTİRAZ             Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararına karşı suçtan zarar gören, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde, kararı veren Cumhuriyet Savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine itirazda bulunabilme hakkına sahiptir.                

Read more