ANLAŞMALI BOŞANMA ŞARTA BAĞLI OLARAK YAPILABİLİR Mİ?

Eyl 14

  Evlilik birliğinin anlaşmalı boşanma ile sona erdirilebilmesi için, boşanma davasında yetkili mahkemeye, anlaşmalı boşanma dilekçesinin yanı sıra, taraf vekillerince hazırlanan ve taraflarca imza edilen anlaşmalı boşanma protokolü de sunulmaktadır. İlgili mahkemeye sunulan protokolde, taraflar boşanma ve boşanmanın tüm sonuçlarına ilişkin olarak (nafaka, tazminat, velayet gibi) mutabakatlarını belirtmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanmasında, taraflara belirli oranda serbestlik tanınmış ise de boşanmanın kamu düzenini ilgilendiren yönü nedeniyle bu serbestlik sınırsız değildir. Anlaşmalı boşanma protokolü yasal sınırlara tabidir ve hakimin müdahalesine açıktır. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2005/6126 E. 20005/7139 K. 02.05.2005 tarihli kararında, görülen anlaşmalı boşanma davasında satış ve devirlerin duruşma ile kesinleşme arasında yapılması, satışlar yapıldıktan sonra boşanma kararın kesinleşeceği yönünde hüküm kurulmasını hukuka aykırı bulmuştur. Yargıtay’a göre boşanma kararının kesinleşmesinin tarafların inisiyatifine bırakılması doğru olmadığı gibi, şarta bağlı boşanma kararının verilmesi de doğru değildir. Yargıtay’a göre protokole müdahalede bulunarak, şarta bağlı hükümlerde değişiklik yapılması sağlanmalıdır. Hakimin müdahalesi ile yapılacak değişikliklerin taraflarca da kabul edilmesi ile boşanma kararı verilebilir. Mahkemece gerekli müdahale yapılmaksızın şarta bağlı protokolün kabulü ile anlaşmalı boşanma kararı verilmesi hukuka uygun bulunmamıştır.

Read more