İDDET SÜRESİ NE DEMEKTİR?

 

Boşanma davasının sona ermesinden sonra, boşanan kadının yeniden evlenmek için beklemesi gereken 300 günlük süreye iddet süresi denir.

 

Türk Medeni Kanunu’nun 132. Maddesi’:  “Kadın evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez.” Demektedir. Maddenin devamında ise, sürenin doğurmakla biteceği belirtilmektedir. Yasaya göre boşanan kadın, iddet süresi içinde doğum yaparsa, süre sona erecektir. Zira; yasa ile düzenlenen süre, kadının hamile olması ihtimaline karşı soybağının düzenlenmesidir. Kadının doğum yapması halinde bu ihtimal ortadan kalkmaktadır. TMK 132/2 : “ Doğurmakla süre biter”

 

İddet Müddeti Kaldırılabilir Mi?

 

İddet müddeti dolmadan evlenmek isteyen kadın, iddet müddetinin kaldırılması talepli bir dava açarak, sürenin kaldırılmasını isteyebilir. TMK 132/3: “Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır.“

 

 İddet müddetinin kaldırılması için dava açılacak görevli mahkeme aile mahkemesi,yetkili mahkeme ise davacının ikamet ettiği yer mahkemesidir.

 

Dava sırasında, iddet müddetin kaldırılmasını isteyen kadının, hastaneden alınacak rapor ile hamile olmadığını kanıtlanması sonucunda, iddet müddetinin kaldırılmasına karar verilebilecektir.