Boşanma Davası


Whatsapp için tıklayınız

Boşanma Davası

Medeni hukukun bir alt dalı olan boşanma hukuku; aile hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan boşanma davası , nafaka davası, velayet davası ve mal paylaşımı davası konularını kapsamaktadır.

Boşanma davası süreci, evli çiftler için zorlu ve yıpratıcı bir süreçtir. Boşanma sürecinde profesyonel hukuki yardım almak bu zorlu sürecin üstesinden gelmeyi kolaylaştırır. Boşanma davası hukuku alanındaki ihtiyaç ve sorularınız için bizi arayınız.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Türk Medeni Kanunu uyarınca anlaşmalı boşanma davası; evliliğin en az bir yıl sürmüş olması, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi ve boşanmanın mali koşulları ile müşterek çocukların durumu hususunda tarafların yapmış oldukları protokolün hakim tarafından uygun bulunmasına bağlıdır. Hakim tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmelidir.

Çekişmeli Boşanma Davası

Tarafların, boşanmanın temel unsurları olan boşanma, velayet, tazminat ve nafaka konularında uzlaşamamaları nedeniyle açılır. Boşanma sebepleri; evlilik birliğinin sarsılması, zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl hastalığıdır.

Boşanma Davası Hazırlıkları Nelerdir ?

Boşanma avukatı, olguları değerlendirerek boşanma davası açmak için yeterli neden olup olmadığına kendisine anlatılan olaylardan aşağıdaki boşanma sebeplerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini araştırır:

  • Aldatma (Medeni Kanun md.161),

  • Eşlerden birinin diğerinin hayatına kast edip etmediği, kötü muamelede veya onur kırıcı davranışta bulunup bulunmadığı (M.K. md.162),

  • Eşlerden birinin küçük düşürücü bir suç işleyip işlemediği (M.K. md.163),

  • Eşlerden birinin haysiyetsiz hayat sürüp sürmediği (M.K. md.163),

  • Eşlerden birinin haksız bir şekilde ortak konutu terk edip etmediği (M.K. md.164),

  • Eşlerden birinin akıl hastası olup olmadığı (M.K. md.165),

  • Evlilik birliğinin taraflardan biri açısından çekilemez derecede temelinden sarsılıp sarsılmadığı (M.K. md.166)

Boşanma sebebinin doğru tespit edilmesi en önemli hususların başında gelmektedir. Nedeni ise hakim davacının boşanma sebebine göre davayı inceleyecektir. Bu nedenle davanın hazırlık süreci mutlaka boşanma avukatı ile birlikte yürütülmelidir.

Sık Sorulan Sorular

Boşanma davası ile ilgili tarafımıza sözlü yahut yazılı olarak sıkça sorulan sorular ile ilgili bilgi amaçlı kısaca bilgi paylaşımı yapmak istiyoruz.

Boşanma davası hangi mahkemede açılır?

Boşanma davası, tarafların birlikte yaşadığı yada taraflardan birisinin son 6 aydır yaşadığı yerde bulunan Aile Mahkemesinde açılır. Eğer yaşadığınız yerde bulunan adliyede aile mahkemesi yok ise Asliye Hukuk Mahkemesi, Aile Mahkemesi sıfatıyla davaya bakacaktır.

Hemen boşanmak mümkün müdür?

Davayı açtığınız gün boşanmanız zor ama imkansız değildir. Kısa sürede boşanmak istemekteyseniz eşiniz ile anlaşarak anlaşmalı boşanma yolunu seçmeniz gerekmektedir.

Boşanma Davasını Kimin Açtığı Ne Kadar Önemlidir?

Boşanma davasını kural olarak kusursuz yada az kusurlu tarafın açması gerekmektedir ancak uygulamada kusurlu taraflarında boşanma davası açtığı sıkça görülmektedir. Boşanma davasının görülmesi sırasında iddia edilen hususların ve bu iddiların ne kadar ispatlandığı önemlidir.

Boşanma davaları ne kadar sürede biter?

Anlaşmalı boşanma davalarında ; tarafların duruşmada hazır bulunması ve olağanüstü bir durumun yada bir eksilikliğin olmaması halinde tek celsede karara bağlanması nedeniyle en kısa sürede biten boşanma çeşidi anlaşmalı boşanmadır.

Çekişmeli boşanma davalarında ise; tarafların iddialarının ve delillerinin değerlendirilecek olması aynı zamanda tanıklarının dinlenecek olması nedeniyle dosyanın iyi ve sıkı takip edilmesi halinde 1 yıl ile 1,5 yıl arasında sonuçlanması mümkündür.

Boşanma Davasında Bana tanıklık edecek şahidim başka şehire taşındı, duruşmaya nasıl katılacak?

Boşanma davasında evliliğiniz sırasında yaşadıklarınızı bilen yada gören tanığınızın dava öncesinde yada dava sırasında başka şehire taşınması halinde davanızda tanıklık etmesi için boşanma davanızın görüldüğü mahkemeye gelmesine gerek yoktur. Tanık listesi ve adreslerinin verildiği sırada bu durumun bildirilmesi halinde tanığınız bulunduğu yerdeki mahkemeye yazılan talimat ile kendisine verilen duruşma günü ile dinlenebilecektir.

MAKALELER

BOŞANMA DAVASI MAKALELERİ

boşanma davasıboşanma hukuku

YURTDIŞINDA ALDIĞIM BOŞANMA KARARI TÜRKİYE’DE GEÇERLİ MİDİR ?


Read More

boşanma davasıboşanma hukuku

YURTDIŞI EVLİLİKLERDE ANNENİN MÜŞTEREK ÇOCUĞU KENDİ ÜLKESİNE KAÇIRMASI


Read More

aile hukukuaile mahkemesi

VELAYET DAVASI NE KADAR SÜREDE BİTER?


Read More