Kendisi hakkında herhangi bir suç nedeniyle ceza yargılaması yapılmasından (soruşturma ya da kovuşturma) endişe eden kimseler, gerçek kimliklerini gizlemek suretiyle başkasına ait kimlik bilgilerini kullanabilmektedir.

Önemle belirtmek gerekir ki; başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma halinde, resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu oluşmadığı gibi Kabahatler Kanunu’nda düzenlenen kimlik bildirmeme eylemi de oluşmaz. Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma halinde, TCK 268. maddesinde düzenlenen iftira suçu oluşur.

 

TCK 268. Maddesi’nde:

“ İşlediği suç nedeniyle kendisi hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını engellemek amacıyla, başkasına ait kimliği veya kimlik bilgilerini kullanan kimse, iftira suçuna ilişkin hükümlere göre cezalandırılır.” hükmü yer almaktadır.

 

            BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA HALİNDE RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYAN SUÇU OLUŞMAMASI

            Resmi belge, kişinin beyanı üzerine düzenlenmiş ve düzenlenen resmi belge bu beyanın doğruluğunu ispat edici güce sahipse resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu (TCK 206) oluşacaktır. Diğer yandan resmi belgenin bu niteliği kazanması için, görevli memurun kişinin verdiği bilgileri denetlemesi gerekli ise resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçu oluşmayacaktır.

 

BAŞKASINA AİT KİMLİK VEYA KİMLİK BİLGİLERİNİ KULLANMA HALİNDE KİMLİK BİLDİRMEME KABAHATİNİN OLUŞMAMASI

            Kamu görevlileri görevleri gereği yasalara uygun biçimde kimlik bilgilerini isteyebilmektedirler. Kamu görevlisine yasaya aykırı biçimde kimlik bildirmeyen kişiler Kabahatler Kanunu’nun 40. Maddesi ile düzenlenen kimlik bildirmeme kabahatini işlemiş olur ve hakkında idari para cezasına hükmolunur.

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 17. maddesine göre polis kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, suç işlenmesini önlemek ya da işlenmiş suçların faillerini ele geçirmek amacıyla kişilerden kimlik sorabilme hakkına sahiptir. Kanuna ve usule uygun biçimde kimlik sorulması esnasında herkes nüfus cüzdanı, pasaport ya da resmi bir belge göstermek suretiyle kimliğini ispatlamak zorundadır.